Polarstat Embedding Medium

$12.23

Polarstat Embedding Medium, Frozen Section Embedding -20C, 4oz. btl

Polarstat Embedding Medium

$12.23

Quantity Discounts Available

SKU: SLCRYO-4 Category: